Videó megfigyelő rendszer használatának jogi szabályozása

Bár ma már az internetes megosztó oldalakon számos helyen találkozhatunk olyan videó megfigyelő rendszerrel rögzített felvételekkel, melyeket magánszemélyek készítettek, s valami vicces és érdekes eseményt sikerült rögzíteni a rendszer által, vagy ép egy bűncselekmény helyszínén kiépített kamerás rendszer által rögzített bizonyíték erejű felvétel készült. Viszont amit kevesen tudnak, hogy olykor ezeknek és az ehhez hasonló felvételeknek a megosztása, közzététele gyakran pont a megosztó ellen használható fel a későbbiek folyamán.

Ma Magyarországon a videó megfigyelő rendszer kiépítését és használatát, valamint a rögzített felvételek tartalmának kezelését igen szigorú törvényi rendeletek szabályozzák. Ahogyan azt a 1992. évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól törvényi rendelet is szabályozza: bárkinek a képmását vagy a személyéről készített felvétel személyes adatnak számít, rögzítése és tárolása adatkezelésnek minősül, ezért az ilyen tevékenység – kifejezett törvényi rendelkezés hiányában – kizárólag az érintett személy beleegyezésével végezhető. Kültéren elhelyezett videó megfigyelő rendszer elhelyezése is csak a saját ingatlan területének a megfigyelésére építhető ki, valamint célszerű erre az ingatlan bejáratánál már felhívni a figyelmet egy tájékoztató táblával, hogy a terület megfigyelés alatt áll.

A kültéren elhelyezett (járda, parkok, terek, közterületek) térfigyelésre használ videó megfigyelő rendszerek üzemeltetésére és használatára, csak és kizárólag a jogszabály szerint felhatalmazott szervezetek és hatóságok (rendőrség, közterület-felügyelet) jogosultak. Magánszemélyek és cégek semmilyen formában nem folytathatnak megfigyelést, vagy rögzíthetnek eseményeket az ilyen területeken.

Tiltott helyek videó megfigyelő rendszer kiépítésére!

Vannak olyan helyek, ahol a bárki számára látható helyen elhelyezett tájékoztatás elhelyezése mellett is szigorúan tilos videó megfigyelő rendszer kiépítése. Ezek a területek, melyeknél fokozottan előfordulhat a személyiségi jog megsértése: öltöző helyek, zuhanyzók, mosdók. Legyen szó akár egy cégen belüli, vagy szórakoztató, sport központról.

Ha mégis találkozunk olyan videó megfigyelő rendszer kiépítéssel, ahol valakit személyiségi jogait sérelem éri, érdemes tudni, hogy a sértett bírósághoz, vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az ilyen esetekben a sértett kérheti a megfigyelés megszüntetését és az esetlegesen rögzített felvételek megsemmisítését, de kérhet kártérítést és elégtételt is, amennyiben a felvételeket nem a hozzájárulása nélkül készítették, vagy a rögzített felvételeket közzétették és a felvételeken felismerhető.

Kizárólag a hatóságok is olyan esetekben kérhetik be a videó megfigyelő rendszer által rögzített felvételeket a megfigyelt és érintett személy hozzájárulása nélkül, amennyiben az egy bírósági eljárás során bizonyító hatással bír. Ebben az esetben a nyomozóhatáság, vagy eljáró bíróság törvényes keretek között írásos dokumentumban kéri ki a rendszer tulajdonosától.