Távfelügyelet a kiegészítő biztonság riasztórendszer mellé

Azoknál az ingatlanoknál ahol kiépített riasztórendszer működik jelenleg már a tulajdonosok a magasabb fokú biztonság érdekében a távfelügyelet 0-24 órás szolgáltatását is igénybe veszik. Hiszen érdemes tudni, hogy a távfelügyelet mellett egyetlen jelzés sem maradhat intézkedés nélkül a riasztórendszerek esetén.

A kivonulójárőr szolgáltatással együttesen igénybe vett távfelügyelet esetén, ugyanúgy mint az alap szolgáltatásnál, az értesítésnél a nap 24 órájában ellenőrzi a felügyeleti központ a riasztó jelzéseit. Ezen szolgáltatás körében a szolgáltató központban lévő ügyeletes diszpécser a beérkező jelzésnek megfelelően azonnal értesíti telefonon a szerződőfélt, vagy az általa megjelölt személyeket. Amennyiben pedig behatolás jelzés érkezik nem csak a telefonos értesítést végzi el, hanem annak megfelelően intézkedik a kivonulószolgálatos kollégája adott helyszínre indításáról.

A távfelügyelet járőrének intézkedési rendje:

A távfelügyelet járőrének helyszínre érkezése esetén szükség szerint ellenőriznie kell a jelzés valódiságát, valamint annak indokát. Az adott ingatlan legyen az lakás, iroda, üzlet vagy családi ház körbejárásával ellenőrzi a nyílászárók (ajtók, ablakok), sziréna és más kritikusabb helyek sértetlenségét, valamint tájékozódik, hogy azokon találhatóak-e rongálásra utaló jelek (feszegetés, törés). Minderről fényképes, vagy video felvételt készít valamint írásban jegyzőkönyvet vesz fel a helyszínen látottakról és tapasztaltakról.

Amennyiben a riasztóval védett ingatlant sértetlennek találja, a szerződőfél kérésére maximum 1 órát várakozik az oda érkező tulajdonosra, vagy az általa meghatalmazott személyre. Újabb, más helyszínen történő riasztás jelzés esetén a távfelügyelet ügyeletes diszpécsere ilyen esetben átirányíthatja a helyszínen tartózkodó járőrt a következő riasztásra, amiről az ingatlan tulajdonosát telefonon tájékoztatja. Valós betörés esetén a távfelügyelet járőre a rendőrség megérkezéséig visszatarthatja az illetéktelen behatolót, amennyiben a helyszínen tetten éri, vagy a tulajdonos megérkezéséig biztosítja a ingatlant.

Kényszerített nyitás vagy pánik jelzés esetén a járőr úgyszintén próbál meggyőződni a riasztás valódiságáról. Az ilyen jelzés esetén a távfelügyelet diszpécsere figyelmezteti a szolgálatos járőrt, hogy „vészriasztás” történt, ezért óvatosabban jár el az ingatlannál. Diszkréten közelíti azt meg, a védett és veszélyeztetett személyek biztonságát elsődlegesen szem előtt tartva, a lehetőségeihez mérten közbeavatkozik. Az ilyen vészjelzés esetén rendszerint két járőr érkezik a helyszínre.

A távfelügyelet igénybevétele esetén a kivonulásáról minden esetben jegyzőkönyv készül. Amennyiben az ingatlannál tartózkodik a tulajdonos vagy meghatalmazott személy erről írásos jegyzőkönyvet kap.

Ha az ingatlan megközelítése vagy körbejárása csak zárt kerítésen, kapun keresztül oldható meg, érdemes és javasolt a szolgáltatónak biztosítani a bejutáshoz szükséges kulcsokat, amit a távfelügyelet fokozott biztonsággal őriz!