Ma amikor nemzetközi szinten több emberáldozatot követelő terrorcselekmények történnek mind inkább érdemes komolyabb figyelmet fordítanunk a magánvédelmünkre is. A közbiztonság veszélyeztetésével együtt növekvő tendencia mutatkozik a magánvagyon és a személy ellen elkövetett bűncselekmények számában is. Ezért elengedhetetlen, hogy már egyéni szinten gondolkodjunk az ingatlanunk és saját személyünk védelméről. Ezért mind több érdeklődés mutatkozik a riasztórendszerek mellett a biztonsági kamera megfigyelővel történő védelem kialakítására is.

A biztonsági kamera eszközök széles választékkal állnak már rendelkezésre a végfelhasználók felé. Ez az elektronikus védelmi megoldás egyre inkább elterjedt és kedvelt biztonságot képes nyújtani. Hiszen mind több esetben számolnak be arról a hírek, hogy a biztonsági kamera felvételének köszönhetően sikerült azonosítani és később elfogni a hatóságoknak a bűncselekmény elkövetőjét. Azonban egy ilyen védelmi rendszer kialakítása előtt mindenképp érdemes tájékozódni afelől, hogy milyen lehetőségeink és jogaink vannak a megfigyelőrendszer használata esetén.

Biztonsági kamera által rögzített felvételek tárolási ideje

Talán az első és legfontosabb kérdés a tárolási idővel kapcsolat. Mivel az adatvédelmi törvény szabályozza a felvételek tárolási idejét ezért érdemes arra nagyobb figyelmet szentelni. Fontos megjegyezni, hogy minden végfelhasználó szeretné, ha mind hosszabb idejű felvételek tárolására alkalmas rendszer lenne a birtokában, azonban ezt az időt az adatvédelmi törvény szigorúan szabályozza, még ha egy bűncselekmény felderítése esetén vannak is kiskapuk.

A legfontosabb időintervallumok tekintetében érdemes tudni, hogy különbséget kell tenni a magántulajdonban lévő (irodák, cégek, kiskereskedelmek, magánszemélyek) használatában lévő biztonsági kamera, illetve a hatósági, valamint hivatali üzemeltetésben alkalmazott térfigyelő között. Mivel a biztonsági kamera esetében a Vagyonvédelmi törvény (2005.évi CXXXIII. tv.), a térfigyelő kameránál pedig a Rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. tv.), és a Közterület-felügyeleti törvény (1999. évi LXIII. tv.), az irányadó.

A magántulajdonban lévő megfigyelőrendszerek felvételeit maximálisan 3 munkanapig őrizhetjük, utána kötelesek vagyunk a felvételeket megsemmisíteni. Biztonsági kamera esetén kivételt képeznek a tömegrendezvények helyszínein alkalmazott felvételek, ahol maximálisan 30 nap ez az időszak, illetve a bankoknál alkalmazott megfigyelők esetén ez kitolódik egészen 60 napig is.

Biztonsági kamera felvétel, mint bizonyíték

Különböző vitákat lehet fórumokon olvasni azzal kapcsolatosan, hogy a biztonsági kamera felvétele felhasználható-e a bíróságon bizonyítékként. Bár sok helyen olvashatjuk, hogy nem érdemes vagyonvédelmi megfigyelőrendszert kiépíteni, mert annak felvételei a bíróságon úgysem használható fel.

Azonban a Legfelsőbb Bíróság 296/2000. számú büntető elvi határozata is kimondja, hogy a kamera által rögzített videofelvétel a büntetőeljárásban bizonyítási észközként, valamint bizonyítékként felhasználható. Az már külön polgári perben dönthető el, hogy a rögzített felvétel sérti-e valakinek a személyiségjogokhoz fűződő jogait.