Vannak olyan kiépített lakásriasztó rendszerek, ahol a távfelügyelet szolgáltatását is igénybe szeretnénk venni az ingatlanunk minél nagyobb védelme érdekében. Amit a szolgáltatással együtt kiépített riasztórendszereknél érdemes tudni, hogy egyetlen jelzés sem maradhat a távfelügyelet igénybevétele esetén intézkedés nélkül. A kivonulójárőr szolgáltatás alkalmazása esetén a távfelügyelet ugyanúgy mint az értesítéses szolgáltatásnál a nap 24 órájában non-stop figyeli a felügyeleti központ a riasztórendszer által generált jelzéseket. A távfelügyelet szolgáltatás igénybevétele esetén a központban tartózkodó diszpécser/ügyfélszolgálatos a beérkező jelzések szerint azonnal értesíti a tulajdonost, vagy az általa megjelölt személyeket, valamint riasztás jelzés eseménynél annak megfelelően gondoskodik a kivonulójárőr helyszínre indításáról.

A távfelügyelet járőrének intézkedési rendje:

A járőr a helyszínre érkezésekor elsősorban az intézkedési rendnek megfelelően először meggyőződik a riasztás hitelességéről, illetve amennyiben módja van rá, annak okáról is. Az ingatlan körbejárásával megfigyeli a nyílászárók (ajtók, ablakok), kültéri sziréna és más veszélyeztetettebb helyek épségét, vagy hogy történt-e ezeken a helyeken bármilyen rongálás. Mindeközben folyamatosan videofelvételt, vagy fényképes jegyzőkönyvet készít, majd dokumentációt ír az ingatlannál tapasztaltakról. Amennyiben a helyszín körbejárásánál a távfelügyelet járőre az ingatlant sértetlennek találja, azaz behatolásra utaló nyomokat sem talál, a szerződő kérése esetén maximum 1 órán át várakozik az ingatlanhoz érkező tulajdonosra, vagy általa megbízott illető megérkezésére. Azonban újabb riasztás jelzés érkezése esetén a távfelügyelet diszpécsere átirányíthatja ebben az esetben a másik ingatlanhoz a járőrt, erről azonban mindenkor értesítik az adott ingatlan tulajdonosát, azaz a szerződő felet. Valós betörés alkalmával amennyiben a távfelügyelet járőre rongálást, vagy behatolást észlel és rögzít a hatóság kiérkezéséig visszatarthatja a behatolót, vagy a tulajdonos/megbízott személy megérkezéséig felügyel az ingatlan további sérthetetlenségére. Kényszerített riasztórendszer kikapcsolás vagy pánik jelzés esetén a távfelügyelet járőre először próbál megbizonyosodni a riasztás valódiságáról, emiatt óvatosabban cselekszik az intézkedési rendnek megfelelően, figyelmesen közelíti meg a védett lakást, családi házat, vagy egyéb ingatlant. A bent tartózkodó védett személyek épségét mindig szem előtt tartva, a lehetőségeihez mérten beavatkozik, melyről a mellette lévő járőrtárs azonnal megkezdi a videofelvétel rögzítését. A távfelügyelet járőrének helyszínre vonulásáról minden alkalommal dokumentált jegyzőkönyv készül. Ha szintén az ingatlannál tartózkodik a szerződőfél vagy az általa meghatalmazott személy írásos dokumentációt kap a távfelügyelet járőrétől a helyszínen észleltekről és tapasztaltakról. Amennyiben az ingatlan körüli körbejárás vagy megközelítés kizárólag zárt kapun keresztül lehetséges, hasznos és célszerű a távfelügyelet szolgáltatónak megteremteni a bejutáshoz szükséges kapu kulcsot, amit a szolgáltató kiemelt biztonsággal őriz! Érdemes tudni, hogy a távfelügyelet járőre kizárólag abban az esetben mehet be az ingatlan belterületére, ha a szerződőfél is, vagy az őáltala megbízott személy is a riasztás helyszínén tartózkodik.