Távfelügyelet Budapesten, távfelügyelet Érden, távfelügyelet országos szinten!

Amikor személy és ingatlan, valamint magántulajdon védelméről beszélünk először leginkább mindenkinek a riasztórendszer jut eszébe. A lakásriasztó rendszerek azonban önmagukban nem gátolják meg az illetéktelen behatolást, viszont megelőző szerepük igen nagy, illetve egy esetleges betörés alkalmával képesek erről értesíteni akár a tulajdonost, vagy egy erre speciálisan létrehozott szervezetet. A távfelügyelet Budapest területén kívül is igénybe vehető már.

Hiszen a távfelügyeleti szolgáltatás az ország bármely pontján tud működni, mivel nem szükséges, hogy ugyanazon a településen legyen a jelzéseket vevő központ, ahol a riasztórendszer kiépítésre került. A modern információs technológiának köszönhetően a riasztórendszer által generált jelzéseket egy kommunikációs eszközön keresztül akár vezetékes telefonvonalon, akár egy speciális GPRS, GSM modulon keresztül a megadott telefonszámra képes elküldeni a riasztó, amelyre a fogadó központnál tartózkodó szakképzett ügyeletes diszpécser a megfelelő intézkedéseket megteszi.

A távfelügyelet jelentősége

A szolgáltatás igénybevétele esetén a kiépítésre került lakásriasztó rendszer egy folyamatos napi 24 órás felügyelet alá kerül. Talán ez az egyik legfontosabb és leghasznosabb része az ingatlanok és az ott tartózkodó személyek védelme szempontjából. Hiszen a riasztórendszer által elküldött, vagy ép kimaradt (tesztjelentés) jelzések alapján minden esetben történik intézkedés és nem csak helyileg fog jelezni a rendszer egy esetleges betörés alkalmával. Az alap szolgáltatás díja minden esetben tartalmazza a tulajdonos, vagy az általa megbízott személy telefonos értesítését, ha intézkedés köteles jelzés érkezik a központba a lakásriasztóról.

A távfelügyelet kiegészítő szolgáltatásai

 • Kivonuló járőrszolgáltatás: amennyiben riasztás jelzés érkezik a központba a szolgáltatás igénybevétele esetén maximalizált időn belül szakképzett járőr érkezik a helyszínre, aki valós behatolás esetén értesíti a megfelelő hatóságokat, illetve tettenérés esetén megpróbálja feltartóztatni a behatolót. Pánik jelzés esetén a járőrt automatikusan értesítés nélkül küldi a diszpécser a helyszínre.
 • Lift távfelügyelet: társasházak esetén a liftben elhelyezett segélyhívő modul értesíti a távfelügyeletet, aki azonnal a helyszínre küldi a szerelőt a mielőbbi mentés végett
  Műszaki berendezés felügyelet: bizonyos műszaki eszközök, hűtő-, fűtő berendezések meghibásodása esetén a rendszer jelzést küld a felügyeleti szerv felé, aki a meghibásodás jelzésével egy időben értesíti az arra kijelölt személyeket.
 • Egészségügyi felügyelet: abban az esetben, ha idős, vagy beteg személy tartózkodik a helyszínen lehetőség van arra, hogy jelzés küldése esetén (mely történhet rádiós távirányítóval is) az ügyeletes diszpécser értesíteni tudja a helyszínen tartózkodó személy illetékes kezelőorvosát.
 • Gépjármű felügyelet: a riasztórendszer mellett további biztonságot nyújtva a távfelügyeleti szolgáltatók a személygépjárművekbe szerelt GPRS modul segítségével pontos információkat tudnak adni a tulajdonosnak a gépjármű pontos helyszíni koordinátáiról. Illetve nagyon sok cégnél ez a távfelügyeleti szolgáltatás ki tudja váltani a kézzel dokumentált menetlevelet is.

Távfelügyeleti szolgáltatók vonulási területei a teljesség igénye nélkül a nagyobb városokban:

 • távfelügyelet Budapest
 • távfelügyelet Budaörs
 • távfelügyelet Érd
 • távfelügyelet Gödöllő
 • távfelügyelet Kecskemét
 • távfelügyelet Miskolc
 • távfelügyelet Győr